PRIVACY REGELING C-DATA

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

  • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
  • uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
  • alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

COOKIES:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten ’tracking cookie’ is uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina’s op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze pagina’s.

INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS:

Wij willen onze klanten steeds een interessant productassortiment kunnen aanbieden en zullen daarom het assortiment continu aanpassen aan de wensen van onze klanten. Daardoor kan het noodzakelijk zijn dat ook deze informatie over de gegevensbescherming moet worden aangepast. Wij adviseren daarom regelmatig te controleren of wijzigingen in deze pagina werden aangebracht. Indien het daarbij wijzigingen betreft die gevolgen kunnen hebben voor een door u verstrekte toestemming, zullen wij u apart hierover informeren.

U als klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan het verzoek worden ingediend om een correctie toe te passen of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen worden verlangd als de gegevens niet meer van toepassing, niet meer relevant zijn.