Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van VanDact B.V.

Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanDact B.V.. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Hoewel de website door VanDact B.V. met zorg is samengesteld, is VanDact B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of typfouten. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VanDact B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel VanDact B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is VanDact B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.